پتروشیمی دماوند

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه احداث کارخانه گاز مایع NGL 3200 – پاییز 1399

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه احداث کارخانه گاز مایع NGL 3200 و انعقاد قرارداد با شرکت فرادست انرژی فلات جهت ساخت یک دستگاه این سفارش – پاییز 1399 ... ادامه مطلب

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی تلمبه خانه شماره 2 گروه – جاسک-پاییز 1399

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی تلمبه خانه شماره 2 گروه – جاسک و انعقاد قرارداد با شرکت آسفالت طوس جهت ساخت یک دستگاه این سفارش – پاییز 1399 ... ادامه مطلب