greenadmin

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پروژه میدان نفتی رگ سفید مهرماه 1400

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه میدان نفتی رگ سفید و انعقاد قرارداد جدید با شرکت های  (PIDMCO) مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (NISOC) جهت ساخت 5 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی. مشاور این پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع ... ادامه مطلب

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پروژه خط لوله سبزآب-ری مهرماه 1400

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه بزرگ خط لوله سبزآب-ری و انعقاد قرارداد جدید با شرکت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (N.I.O.E.C) جهت ساخت 5 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت بهره برداری در 5 ایستگاه خط لوله. مشاور این پروژه شرکت ... ادامه مطلب

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پالایشگاه نفت شیراز مرداد 1400

موفقیت مجدد شرکت مسیر سبز در مناقصه دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه پالایشگاه نفت شیراز و انعقاد قرارداد جدید با شرکت طراحي و ساختمان نفت O.D.C.C جهت ساخت دو دستگاه دیگر تزریق مواد شیمیایی مرداد 1400 ... ادامه مطلب