صعود افتخار آمیز همکار گرامی جناب آقای فرهاد کیانی به قله دماوند