پروژه ها

پکیج ها و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه متانول آپادانا خلیج فارس

کارفرما: (P.G.P.I.C) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مشاور: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی PIDEC موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی شماره پروژه : GMC-9969 تعداد: 8 عدد پکیج و 3 عدد دستگاه تزریق مواد شیمیایی ... ادامه مطلب