پروژه ها

پکیج های تزریق مواد شیمیایی و Cleaning In Place system شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مشاور: شرکت ماشین سازی ویژه موضوع: پکیج های تزریق مواد شیمیایی و Cleaning In Place system شماره پروژه : GMC-2171 تعداد: 6 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی و 1 ست Cleaning In Place system ... ادامه مطلب

پکیج ها و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه متانول آپادانا خلیج فارس

کارفرما: (P.G.P.I.C) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مشاور: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی PIDEC موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی شماره پروژه : GMC-9969 تعداد: 8 عدد پکیج و 3 عدد دستگاه تزریق مواد شیمیایی ... ادامه مطلب