رویدادها

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پروژه میدان نفتی رگ سفید مهرماه 1400

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه میدان نفتی رگ سفید و انعقاد قرارداد جدید با شرکت های  (PIDMCO) مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (NISOC) جهت ساخت 5 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی. مشاور این پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع ... ادامه مطلب

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پروژه خط لوله سبزآب-ری مهرماه 1400

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه بزرگ خط لوله سبزآب-ری و انعقاد قرارداد جدید با شرکت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (N.I.O.E.C) جهت ساخت 5 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت بهره برداری در 5 ایستگاه خط لوله. مشاور این پروژه شرکت ... ادامه مطلب

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پالایشگاه نفت شیراز مرداد 1400

موفقیت مجدد شرکت مسیر سبز در مناقصه دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه پالایشگاه نفت شیراز و انعقاد قرارداد جدید با شرکت طراحي و ساختمان نفت O.D.C.C جهت ساخت دو دستگاه دیگر تزریق مواد شیمیایی مرداد 1400 ... ادامه مطلب

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه شرکت مپنا توربین تیرماه 1400

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه سیستم شستشوی کمپرسور پروژه شرکت مپنا توربین و انعقاد قرارداد با آن شرکت جهت ساخت یک دستگاه سیستم شستشوی کمپرسور این پکیج به منظور شستشوی سیستمهای توربین و کمپرسور توسط شوینده های خاص در دمایی معین و با حجمی مشخص مورد استفاده قرار میگیرد. ... ادامه مطلب