رویدادها

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پروژه خط لوله سبزآب-ری مهرماه 1400

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه بزرگ خط لوله سبزآب-ری و انعقاد قرارداد جدید با شرکت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (N.I.O.E.C) جهت ساخت 5 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت بهره برداری در 5 ایستگاه خط لوله. مشاور این پروژه شرکت ... ادامه مطلب

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پالایشگاه نفت شیراز مرداد 1400

موفقیت مجدد شرکت مسیر سبز در مناقصه دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه پالایشگاه نفت شیراز و انعقاد قرارداد جدید با شرکت طراحي و ساختمان نفت O.D.C.C جهت ساخت دو دستگاه دیگر تزریق مواد شیمیایی مرداد 1400 ... ادامه مطلب

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه شرکت مپنا توربین تیرماه 1400

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه سیستم شستشوی کمپرسور پروژه شرکت مپنا توربین و انعقاد قرارداد با آن شرکت جهت ساخت یک دستگاه سیستم شستشوی کمپرسور این پکیج به منظور شستشوی سیستمهای توربین و کمپرسور توسط شوینده های خاص در دمایی معین و با حجمی مشخص مورد استفاده قرار میگیرد. ... ادامه مطلب

تحویل پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه ی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد – خرداد 1400

تحویل پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه خرم آباد – خرداد 1400 بارگیری و تحویل پکیج پروژه ی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در خرداد ماه 1400 با موفقیت به انجام رسید. مشاور قرارداد شرکت مپنا بویلر بود که در ماه پایانی سال 1398 کار مهندسی آغاز گردید. ... ادامه مطلب