موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه های دو پروژه پکیج های تزریق مواد شیمیایی و Cleaning In Place system شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر


موفقیت شرکت مسیر سبز در  دو مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی دو پروژه پکیج های تزریق مواد شیمیایی و Cleaning In Place system و انعقاد قرارداد جدید با شرکت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر جهت ساخت 6 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی و 1 ست Cleaning In Place system جهت اولین پروژه و 12 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت پروژه دوم.

مشاور این پروژه ها شرکت ماشین سازی ویژه می باشد.

بهمن ماه 1400

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 4 =