واحد روغنکاری

ساخت واحد های روغنکاری مورد نیاز توربین ها و کمپرسورها

واحد های روغنکاری تامین کننده روغن مورد نیاز برای روغنکاری توربین ها و کمپرسورها برای بسیاری از صنایع از جمله نفت و گاز مورد نیاز است. در عین کیفیت بالا، کاهش هزینه های طراحی، ساخت و نیز حمل این پکیج ها از خارج کشور، محصولات ما را کاملاً قابل رقابت با رقبای خارجی کرده است.