مکان غرفه شرکت مسیر سبز دلتا در یست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران