فاز 19 پارس جنوبی

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

پیمانکار: پتروپارس

مشاور: سازه و نارگان

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

تعداد: 32

محل نصب: عسلویه