پروژه ها

پالایشگاه شیراز

کارفرما: پالایشگاه شیراز مشاور: پالایشگاه شیراز موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی تعداد: 1 محل نصب: شیراز ، ایران ... ادامه مطلب
Placeholder

ILAM OLEFIN PLANT PROJECT

کارفرما: شرکت پتروشیمی ایلام مشاور: شرکت کنترل فرایند رادمان موضوع: Water Chamber تعداد: 10 محل نصب: ایلام ، ایران ... ادامه مطلب
کارفرما :مجتمع شرکت متانول کاوه مشاور : پیدک موضوع : Injection Spray Nozzle تعداد :1 محل نصب : دیر ، ایران

متانول کاوه

کارفرما: مجتمع شرکت متانول کاوه مشاور: پیدک موضوع: Injection Spray Nozzle تعداد: 1 محل نصب: دیر ، ایران ... ادامه مطلب