رویدادها

Iran Oil Show 2019

حضور شرکت مسیر سبز در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران- فضای باز مجاور در اصلی سالن 40- غرفه شماره 4102 11 تا 14 ارذیبهشت 1398 ... ادامه مطلب

بازدید نمایندگان محترم شرکت SEKO

بازدید نمایندگان محترم شرکت SEKO از کارخانه مسیر سبز و پکیج تزریق مواد شیمیایی در حال بهره برداری مربوط به پروژه اوره و آمونیاک سوم شیراز ، همچنین برگزاری جلسه مشترک با شرکت PIDEC. ... ادامه مطلب