greenadmin

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پروژه خط لوله سبزآب-ری مهرماه 1400

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه بزرگ خط لوله سبزآب-ری و انعقاد قرارداد جدید با شرکت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (N.I.O.E.C) جهت ساخت 5 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت بهره برداری در 5 ایستگاه خط لوله. مشاور این پروژه شرکت ... ادامه مطلب

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پالایشگاه نفت شیراز مرداد 1400

موفقیت مجدد شرکت مسیر سبز در مناقصه دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه پالایشگاه نفت شیراز و انعقاد قرارداد جدید با شرکت طراحي و ساختمان نفت O.D.C.C جهت ساخت دو دستگاه دیگر تزریق مواد شیمیایی مرداد 1400 ... ادامه مطلب