پروژه ها

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

نوامبر 4, 2020
کارفرما: شرکت مهندسی آفاق انرژی پارس مشاور: شرکت مپنا بویلر موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی تعداد: 9 محل نصب: رمیله ، ایران
نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

نوامبر 4, 2020
کارفرما: مپنا توسعه 2 مشاور: مپنا بویلر موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی تعداد: 9 محل نصب: ارومیه ، ایران
کارفرما :مجتمع شرکت متانول کاوه مشاور : پیدک موضوع : Injection Spray Nozzle تعداد :1 محل نصب : دیر ، ایران

متانول کاوه

نوامبر 4, 2020
کارفرما: مجتمع شرکت متانول کاوه مشاور: پیدک موضوع: Injection Spray Nozzle تعداد: 1 محل نصب: دیر ، ایران
image

ILAM OLEFIN PLANT PROJECT

نوامبر 4, 2020
کارفرما: شرکت پتروشیمی ایلام مشاور: شرکت کنترل فرایند رادمان موضوع: Water Chamber تعداد: 10 محل نصب: ایلام ، ایران
کارفرما :گروه مپنا مشاور :شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا موضوع :WATER WASHING SYSTEM تعداد :7

Industrial Turbine Washing Skid

نوامبر 4, 2020
کارفرما: گروه مپنا مشاور: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا موضوع: WATER WASHING SYSTEM تعداد: 7

پالایشگاه شیراز

نوامبر 4, 2020
کارفرما: پالایشگاه شیراز مشاور: پالایشگاه شیراز موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی تعداد: 1 محل نصب: شیراز ، ایران
یوتیلیتی و آفسایت کنگان

یوتیلیتی و آفسایت کنگان

نوامبر 4, 2020
کارفرما: Kangan Petro‐Refining Co مشاور: EIED موضوع: تزریق پکیج مواد شیمیایی تعداد: 5 محل نصب: کنگان ، ایران
PARSIAN C2+ RECOVERY & FRACTIONATION PROJECT

PARSIAN C2+ RECOVERY & FRACTIONATION PROJECT

نوامبر 4, 2020
کارفرما: پالایش پارسیان سپهر مشاور: HEDCO موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی تعداد: 5 محل نصب: عسلویه ، ایران
پالایشگاه اصفهان

پالایشگاه اصفهان

نوامبر 4, 2020
کارفرما: پالایشگاه اصفهان مشاور: نیرپارس موضوع: LPG Odorant Package تعداد: 2 محل نصب: اصفهان ، ایران