پروژه

واحد روغنکاری

واحد روغنکاری

ساخت واحد های روغنکاری مورد نیاز توربین ها و کمپرسورها واحد های روغنکاری تامین کننده روغن مورد نیاز برای روغنکاری توربین ها و کمپرسورها برای بسیاری از صنایع از جمله نفت و گاز مورد نیاز است. در عین کیفیت بالا، کاهش هزینه های طراحی، ساخت و نیز حمل این پکیج ... ادامه مطلب