پکیج کمپرسور

پکیج کمپرسور

پکیج های کمپرسور برای مصارف گوناگون طبق نیازهای کارفرما

پکیج های کمپرسور طراحی شده در شرکت مسیر سبز شامل کمپرسور، چرخه روغن، فیلتر های مورد نیاز، خنک کننده های روغن و سیستم اتوماتیک مربوطه میباشد که به صورت یک واحد کامل و مستقل قابل استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  میباشد.