پکیج های تزریق نیروگاه دماوند


کارفرما: شرکت نیروگاه دماوند

مشاور: شرکت مپنا بویلر

موضوع: پکیج های تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-2121

تعداد: 1 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی