پکیج های تزریق مواد شیمیایی پتروپالایش کنگان


کارفرما: شرکت پتروپالایش کنگان

مشاور: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

موضوع: پکیج های تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-2212

تعداد: 62 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی و 5 دستگاه پمپ صنعتی