پکیج های تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی کارون

JAM ABS & Rubber Plant

کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مشاور: شرکت طراحی مهندسی صنایع انرژی

موضوع: پکیج های تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-2110

تعداد: 5 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی