پکیج های تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی مهر


کارفرما: شرکت پتروشیمی مهر

مشاور: شرکت فرادست انرژی فلات

موضوع: پکیج های تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-2147

تعداد: 2 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی و 2 ست دستگاه تزریق مواد شیمیایی