پکیج های تزریق مواد شیمیایی و Cleaning In Place system شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر


کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مشاور: شرکت ماشین سازی ویژه

موضوع: پکیج های تزریق مواد شیمیایی و Cleaning In Place system

شماره پروژه : GMC-2171

تعداد: 6 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی و 1 ست Cleaning In Place system