پکیج های تزریقی (پکیج سیستم آب آشامیدنی) مجتمع دریایی ابوذر سکوی A20&21


کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران I.O.O.C

مشاور: شرکت جهانپارس

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی (پکیج سیستم آب آشامیدنی)

شماره پروژه : GMC-9453

تعداد: 2 عدد