پکیج تزریق مواد شیمیایی


پکیج های تزریق مواد شیمیایی

این گروه از پکیجها به طور گسترده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد مورد استفاده قرار میگیرند. شرکت طراحی مهندسی مسیر سبز با تکیه بر توان مهندسیان پرتوان ایرانی و تجربه ساخت بیش از 200 دستگاه از پکیجهای تزریق مواد شیمیایی امکان طراحی و ساخت این دستگاه را بر اساس نیاز کارفرما، ماده شیمیایی مورد استفاده و شرایط کارکرد را در فشار، دما و حجم کاری مورد نیاز را دارد.