پکیج تزریق متانول

پکیج تزریق متانول

پکیج های تزریق متانول

این پکیج به عنوان یکی از دستگاههای تخصصی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خطوط لوله انتقال مشتقات نفتی مورد استفاده قرار میگیرد. مخازن تحت فشار، قابلیت تزریق حجم بالایی از متانول در فشارهای بالا از خصوصیات پکیجهای تولیدی در شرکت مسیر سبز دلتا میباشند.