پتروشیمی مبارکه

کارفرما: Mobarakeh Steel Company مشاور: مپنا بویلر موضوع: پكيج تزريق مواد شيميایي تعداد: 1 محل نصب: اصفهان ، ایران

کارفرما: Mobarakeh Steel Company

مشاور: مپنا بویلر

موضوع: پكيج تزريق مواد شيميایي

تعداد: 1

محل نصب: اصفهان ، ایران