پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس

پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس

کارفرما: Persian Gulf Star Oil Co

مشاور: Faradast Energy Falat

موضوع: پكيج بو دار کردن گاز

تعداد: 1

محل نصب: بندرعباس،ایران