پالایشگاه بندرعباس

پالایشگاه بندرعباس

DCIM100MEDIADJI_0271.JPG


کارفرما: N.I.O.E.C

مشاور: PIDEC

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

تعداد: 20

محل نصب: بندرعباس