نیروگاه سبلان

نیروگاه سبلان

کارفرما: IPDC

مشاور: مپنا بویلر

موضوع: پكيج تزريق مواد شيميایي

تعداد: 12

محل نصب: طوس ، ایران