فاز 20 و 21 پارس جنوبی

فاز 20 و 21 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

مشاور: موجان

موضوع: پکیج خنثی سازی

تعداد: 3

محل نصب: عسلویه، فاز 20 و 21 پارس جنوبی