سیستم شستشوی کمپرسور Compressor Offline Washing System


سیستم شستشوی کمپرسور

Compressor Offline Washing System

این پکیج به منظور شستشوی سیستمهای توربین و کمپرسور توسط شوینده های خاص در دمایی معین و با حجمی مشخص مورد استفاده قرار میگیرد. نمونه های ساخته شده توسط شرکت مسیر سبز دلتا قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی بوده و توسط شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) مورد تایید قرار گرفته و در حال سرویس دهی میباشند.