راه اندازی پکیج های تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی مروارید


با حضور کارشناسان شرکت مسیر سبز، پکیج های تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی مروارید راه اندازی و به کارفرمای محترم تحویل شد.

 پکیج های تزریق مواد شیمیایی واحدهای قدیم و جدید شرکت پتروشیمی مروارید توسط شرکت مسیر سبز طراحی و ساخته شده است.