دستگاه تزریق مواد شیمیایی پروژه SDHT-1500 پالایشگاه نفت شیراز


کارفرما: شرکت پتروشیمی شیراز

مشاور: شرکت طراحی ساختمان نفت O.D.C.C

موضوع: دستگاه تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-2172

تعداد: 1 عدد دستگاه تزریق مواد شیمیایی