دستگاه تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه نفت شیراز


ارفرما: پالایشگاه نفت شیراز

مشاور: شركت طراحی و ساختمان نفت (O.D.C.C)

موضوع: دستگاه تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-2127

تعداد: 2

محل نصب : شیراز، ایران