جشن ارسال 333 مین پکیج تولید شده و ارسال شده شرکت مسیر سبز دلتا


هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک است.

شرکت مسیر سبز دلتا با افتخار در تیر ماه سال 1402، 333مین پکیج طراحی و  تولیدشده توسط مهندسان و پرسنل توانمند خود را مربوط به شرکت توسعه آهن و فولاد گلکهر به سایت این شرکت ارسال کرد.