تست نهایی پکیج های تزریق مواد شیمیایی سکوهای فاز 19، 20 و 21 پارس جنوبی


تست نهایی پکیج های تزریق مواد شیمیایی سکوهای فاز 19، 20 و 21 پارس جنوبی در حضور کارشناسان کارفرما شرکت نفت و گاز پارس و مشاور پروژه شرکت تاسیسات دریایی با موفقیت پایان یافت و پکیج ها جهت نصب بر روی سکوهای مربوطه پس از بازرسی نهایی و بسته بندی، بارگیری شد.

پکیج های تزریق مواد شیمیایی سکوهای 19A و 19C و نیز سکوهای فازهای 20 و 21 پارس جنوبی توسط شرکت مسیر سبز طراحی و ساخته شده است و جهت نصب بر روی سکوهای مربوطه به خرمشهر و سپس به همراه سکوهای مربوطه به خلیج فارس ارسال خواهد شد.