ارسال 8 واحدDry Gas Seal Panel سفارش شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا


هشت واحد  Dry Gas Seal Panel ساخته شده ، سفارش شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا ) برای فازهای 22-24 پارس جنوبی با موفقیت تست ، بسته بندی و ارسال شد .