کارفرما :شرکت مهندسی آفاق انرژی پارس 

مشاور :شرکت مپنا بویلر 

موضوع :پکیج تزریق مواد شیمیایی 

تعداد :9

محل نصب :رمیله ، ایران 

 

کارفرما :مجتمع شرکت متانول کاوه 

مشاور : پیدک 

موضوع : Injection Spray Nozzle

تعداد :1

محل نصب : دیر ، ایران 

کارفرما :شرکت پتروشیمی ایلام 

مشاور : شرکت کنترل فرایند رادمان 

موضوع :Water Chamber

تعداد:10

محل نصب :ایلام ، ایران 

کارفرما :گروه مپنا 

مشاور :شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا 

موضوع :WATER WASHING SYSTEM

تعداد :7

آدرس مسیرسبز

 شيراز - بلواركريمخان زند - خيابان 50 - ساختمان سيم و زر1 - واحد 2
07132309185-6
07132356037
www.greenmile.ir
info@greenmile.ir

 

تندیس ها