پکیج تزریق متانول

تجارب ارزشمند طراحی، ساخت، تست نهایی و تحویل این پکیج ها برای فاز 19 پارس جنوبی

این پکیج ها برای تزریق متانول یا MEG جهت جلوگیری از تولید هیدرات ها در مسیر خطوط به کار می روند. فلسفه کلی طراحی این پکیج ها شبیه پکیج های تزریق مواد شیمیایی با در نظر گرفتن تجهیزات کنترلی و فاکتورهای خاص طراحی این گونه پکیج ها با توجه به شرایط فرایندی متانول و مقادیر تزریق زیاد در مقایسه با پکیج های تزریق مواد شیمیایی است.

آدرس مسیرسبز

 شيراز - بلواركريمخان زند - خيابان 50 - ساختمان سيم و زر1 - واحد 2
07132309185-6
07132356037
www.greenmile.ir
info@greenmile.ir

 

تندیس ها