حضور نام شرکت مسیر سبز پس از طی مراحل ارزیابی ، در میان فهرست اسامی شرکت های دانش بنیان

آدرس مسیرسبز

 شيراز - بلواركريمخان زند - خيابان 50 - ساختمان سيم و زر1 - واحد 2
07132309185-6
07132356037
www.greenmile.ir
info@greenmile.ir

 

تندیس ها