حضور شرکت مسیر سبز در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز تهران

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران- فضای باز مجاور در اصلی سالن 40- غرفه شماره 4102

11 تا 14 ارذیبهشت 1398

آدرس مسیرسبز

 شيراز - بلواركريمخان زند - خيابان 50 - ساختمان سيم و زر1 - واحد 2
07132309185-6
07132356037
www.greenmile.ir
info@greenmile.ir

 

تندیس ها